HOTELLIN EHDOT

Osapuolet
Omistaja
Budget Hotel Easystay
Johannisbergintie 31
Porvoo

Asiakas
Asiakas sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja varatessaan Budget Hotel Easystay:n palveluja hotellin verkkosivujen. Lisäksi asiakas sitoutuu noudattamaan mahdollisia vuokraamaansa kohdetta koskevia erityisehtoja.


Varausehdot

Varaaminen
• Asiakas vastaa siitä että hän tutustuu varauskohteen kuvaukseen ja ohjeistukseen sekä varaukseen liittyviin ehtoihin.
• Asiakkaan tekemä varaus on sitova siinä yhteydessä, kun tilausvahvistus on lähetetty asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.
• Asiakas maksaa varauksen valitsemansa maksutavan mukaisesti noudattaen maksutavan mukaisia ehtoja.
• Varausjärjestelmä lähettää tilausvahvistuksen asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.
• Omistaja ei vastaa epäonnistuneesta varauksesta vaan asiakkaan tulee viipymättä olla yhteydessä omistajaan tilanteen korjaamiseksi.
• Omistaja ei anna takuuta siitä, että kohde on tässä tilanteessa yhä vapaa.
• Mikäli kohde ei ole vapaa, rahat palautetaan tai tilalle tarjotaan mahdollisuuksien mukaan toista kohdetta.


Peruutukset ja muutokset
• Peruutuspäivä on se päivä, jona omistaja on saanut tiedon peruutuksesta.
• Asiakas vastaa siitä, että peruutus on lähetetty riittävän ajoissa.
• Mikäli asiakas peruuttaa varauksensa kun varauksen alkamiseen on aikaa alle 7 vrk, peritään koko vuokrahinta.

• Alennuskoodilla varatuista kohteista peritään aina koko vuokrahinta riippumatta peruutusajankohdasta.


Omistajan oikeus peruuttaa varaus
• Ylivoimaisen esteen sattuessa (force majeure) voi omistaja irtisanoa vuokrasopimuksen. Irtisanomisesta ilmoitetaan viivytyksettä kohteen vuokranneelle asiakkaalle.
• Asiakkaalla on tällöin oikeus saada maksamansa vuokra kokonaisuudessaan takaisin.
• Force majeure -esteen takia irtisanotusta vuokrasopimuksesta asiakkaalle mahdollisesti syntyneitä kuluja ei korvata.


Avaimet
• Tilauksen jälkeen asiakkaalle toimitetaan ohjeet avaimesta ja siihen liittyvistä asioista.
• Kadonneesta tai palauttamatta jätetystä avaimesta omistajalla on oikeus periä kaikki uudelleensarjoituksista tai lukkojen vaihtamisesta aiheutuvat kustannukset täysimääräisesti kuitenkin vähintään 50 euroa.
• Omistajalla on oikeus periä vähintään 50 euron korvaus, mikäli tämä joutuu avaamaan kohteen hävinneen tai sisälle jääneen avaimen vuoksi.


Kohteen käyttö
• Kohde on määritelty kohdekuvauksessa.
• Asiakkaalla on vuokra-aikana käyttöoikeus kohteeseen ja sen varustukseen sekä erikseen määriteltyihin palveluihin.
• Jos varaaja huomaa kohteessa puutteita tai muuta huomautettavaa, on hänen viipymättä ilmoitettava siitä omistajalle.
• Kohde on asiakkaan käytössä kohdekuvauksessa määriteltynä aikana.


Vahinkojen korvaukset
• Asiakas on velvollinen korvaamaan omistajalle vahingon, jonka hän on aiheuttanut kohteelle. Varaaja on vastuussa myös muista kohteessa vierailevista henkilöistä sekä heidän aiheuttamastaan vahingosta varauksen aikana.
• Omistaja ei korvaa luonnonolosuhteista, kuten hyönteisistä, eläimistä, kelirikosta tai odottamattomista säänvaihteluista asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvaa haittaa tai kuluja.


Valitukset
• Mahdolliset valitukset on aina tehtävä mahdollisimman nopeasti aiheen ilmaannuttua.
• Mikäli asiaan ei saada tyydyttävää ratkaisua tai siihen liittyy korvausvaatimus, tulee valitus lähettää kuukauden kuluessa vuokra-ajan päättymisestä kirjallisesti.
• Omistaja pyrkii käsittelemään valituksen mahdollisimman nopeasti kuitenkin enintään kuukauden kuluessa.
• Jos asiakas ja omistaja eivät pääse yhteisymmärrykseen, asiakas voi saattaa riita-asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi.


Maksuehdot
• Omistaja soveltaa palveluissaan luotettavia ja turvallisia maksuvälitystahoja.
• Omistaja ei tallenna pankkiyhteys- tai luottokorttitietoja missään vaiheessa.
• Asiakas sitoutuu noudattamaan valitsemansa maksutavan mukaisia ehtoja.
• Verkkokaupan maksuvälittäjänä toimii Bambora (Paybyway Oy, y-tunnus 2486559-4), joka on rekisteröity Finanssivalvonnan ylläpitämään maksulaitosrekisteriin. Tiliotteella ja laskulla maksun saajana näkyy Bambora / Paybyway Oy. Bambora välittää maksut verkkokauppiaalle. Maksaminen on turvallista, sillä kaikki maksutapahtumaa koskevat tiedot välitetään salattua yhteyttä käyttäen niin ettei kukaan ulkopuolinen taho näe maksutapahtuman tietoja. Kauppa syntyy verkkokaupan asiakkaan ja verkkokaupan välille. Verkkokaupan vastuulla ovat kaikki kauppaan liittyvät velvoitteet.

Paybyway Oy, y-tunnus: 2486559-4
Laserkatu 6
53850 Lappeenranta
Puhelin: 029 300 5050
Sähköposti: asiakaspalvelu@bambora.com

• Mikäli maksutapahtumaa ei ole saatettu onnistuneesti loppuun tilaushetkellä, omistaja ei käsittele tilausta.


Yleiset ehdot
• Verkkopalvelussa esitetyt hinnat ovat arvonlisäverollisia.
• Myymme tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille sekä yritysasiakkaille.
• Pidätämme oikeudet hintojen muutoksiin.
• Asiakas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta.
• Pidätämme oikeuden muuttaa toimitusehtojamme. Asiakkaan on ennen tilaustaan tutustuttava kulloinkin voimassa oleviin toimitusehtoihin.

Ehtoja päivitetty 5.6.2019